Monthly Archives: Tháng Một 2019

Tuyển Quản lý Sale kênh Phân phối đại lý

Mega Distribution đang phát triển nhanh chóng và cần một Quản lý cấp cao phụ trách kênh Phân phối đại lý xe đạp và thể thao đường trường. TRÁCH NHIỆM Lên kế hoạch, chiến lược phát triển các kênh bán hàng B2B bao gồm đại lý xe đạp, khách hàng tổ chức, các chương trình […]